5/5 - (13 głosów)

Czym jest Kids’Skills- Dam Radę!? Dlaczego wykorzystujemy właśnie tę metodę w pracy z naszymi małymi pacjentami? Czy metoda ta jest efektywna w pracy psychodietetycznej?

Metodę “Dam radę! Jestem z Ciebie dumny!” wykorzystujemy w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. Jest to praktyczna metoda pomagania maluchom w uczeniu się umiejętności przezwyciężania problemów z pomocą rodziny, przyjaciół i innych bliskich osób.

Dorośli postrzegają problemy jako symptomy zaburzeń, które należy leczyć/ zwalczać, natomiast dzieci uważają problemy za wynik braku umiejętności, których potrzebują się nauczyć.

Metoda Kids’ Skills zachęca dziecko i pomaga mu w zdobyciu umiejętności, której potrzebuje, by przezwyciężyć swoje problemy.

W metodzie „Dam radę!” wykorzystujemy naturalną chęć dziecka do poznawania nowych rzeczy, eksplorowania, doświadczania. Promujemy współpracę z rodzicami, postrzegając ich jako partnerów i powierzając specjalne zadania wspierania dziecka. Zrzucamy nijako poczucie winy z rodziców, że dziecko jeszcze czegoś nie potrafi, coś robi w sposób nieodpowiedni. Pokazujemy, że jest z nami tutaj, aby nauczyć się czegoś nowego. Wskazujemy dziecku na korzyści z nauki nowej umiejętności i normalizujemy, że nie wszystko jeszcze rozumie i potrafi.

W naszej pracy bazujemy na tym, co w dziecku wyjątkowe, co je wyróżnia, jakie są jego mocne strony. Staramy się poznać wartości rodziny i na ich podstawie budować współpracę.

Ucząc dziecka zdrowszych nawyków żywieniowych przechodzimy proces 15 kroków, w których doświadcza ono różnorodnego wsparcia i uczy się samodzielnych decyzji oraz zdrowszych zachowań.

Kids’ Skills jest magią zdobywania umiejętności razem z dzieckiem

Jest to współpraca psychodietetyk-dziecko-rodzice. Pierwsze spotkanie odbywa się trójstronnie, drugie i każde kolejne to konsultacja psychodietetyka z maluchem. Praca psychodietetyczna opiera się na ustrukturyzowanych 15 krokach zmiany, które omawiam z rodzicami podczas pierwszego spotkania. Są oni informowani o dokładnym przebiegu procesu oraz wskazuje na ich rolę w zmianie nawyków żywieniowych.

Otrzymują biuletyn stworzony przeze mnie, jako metodyka metody Kids’Skills oraz Terapeuty skoncentrowanego na rozwiązaniach, który dokładnie opisuje wszystkie kroki, pozwala na lepsze zrozumienie stosowanych technik oraz uszczegóławia rolę rodziców i najbliższych.

Rodzice i rodzina stanowią bowiem fundamentalną rolę w procesie zmiany zachowań żywieniowych małego pacjenta.

Dzieci bardzo potrzebują wsparcia, pomocy i zachęty najbliższych. W pracy psychodietetycznej pracujemy z dzieckiem nad zmianą zachowań, w tym zachowań żywieniowych, jednak ich powodzenie zależy od wielu zmiennych, a wartości rodzinne są determinujące.

Konsultację psychodietetyczną prowadzoną według metody Kids’Skills możecie zarezerwować klikając w poniższe okienko:

Autor Jacqueline Rowiecka

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, metodyk Kids’ Skills

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.