Choroby cywilizacyjne biorą swój początek w okresie wczesnego dzieciństwa. Wśród najważniejszych ich przyczyn wymienia się zmniejszoną aktywność ruchowa, siedzący tryb życia oraz niekorzystne zachowania żywieniowe.

Krenc Z., Wosik-Erenbek M. (2011).

Z raportu Międzynarodowej Organizacji do spraw Walki z Otyłością wynika, iż na całym świecie ponad 22 miliony dzieci w wieku poniżej 5 lat oraz 155 milionów dzieci w wieku szkolnym ma poważną nadwagę, co wskazuje, iż problem ten dotyka jedno na 10 dzieci na całym świecie

Skala zjawiska osiągnęła tak duże rozmiary, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie ogłosiła otyłość jako ogólnoświatową epidemię, uznając ją za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzkości. Warto podkreślić, iż WHO jednoznacznie określa otyłość jako stan powodujący pogorszenie stanu zdrowia lub stwarzający ryzyko dla pogorszenia zdrowia, zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci

Nadmierne jedzenie może może być sposobem na rozładowanie różnego rodzaju napięć i stresujących wydarzeń w życiu dziecka, przynosząc chwilowe ukojenie i stając się źródłem dobrego samopoczucia. Może być również wynikiem negatywnego obrazu siebie, niskiego poczucia własnej wartości, podwyższonego poziomu lęku, jak również poczuciem odrzucenia emocjonalnego i chęcią ucieczki od świata zewnętrznego. Spożywanie pokarmów staje się więc dla dziecka sposobem na odwrócenie uwagi od trudnej sytuacji i doznawanych przykrości, neutralizując w ten sposób przeżywane trudności i niepowodzenia, których dziecko doświadcza w rodzinie lub w szkole *

Sikorska – Wiśniewska G. (2007)

Kochani,

przygotowałam dla Was pierwszą część poradnika Psychologicznych Przyczyn Otyłości u Dzieci. Będziemy przeplatać wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi. Pobierz nasz plik pdf i uświadom sobie skalę problemu nadwagi u dzieci

  • Krenc Z., Wosik-Erenbek M. (2011). Analiza żywienia, nawyków żywieniowych oraz aktywności ruchowej u dzieci we wczesnym wieku szkolnym w aspekcie prewencji chorób cywilizacyjnych układu krążenia, Nowa Pediatria, nr 2; Kostecka M. (2013). Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych, Piel. Zdr. Publ., 3, 3, s. 257–263
  • Szanecka E., Małecka-Tendera E. (2006). Zmiana nawyków żywieniowych a problem otyłości u dzieci, „Endokrynologia, Otyłość, Zaburzenia Przemiany Materii”, nr 2(3), s. 102-107.
  • Sikorska – Wiśniewska G. (2007). Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 6(55), s. 71-80
  • Contento I. (2018). Edukacja żywieniowa,Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Rogalska -Niedżwiedż M., Charzewska J., Wajszczyk B., Chwojnowska Z., Chabros E., Fabi-szewska J., Zacharewicz E. (2006). Otyłość i nadwaga u dzieci czteroletnich, W: Otyłość epidemią XXI wieku, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa
  • Stankiewicz M., Pieszko M., Śliwińska A., Małgorzewicz S., Wierucki Ł., T. Zdrojewski, Wyrzy-kowski B., Łysiak -Szydłowska W. (2010). Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast, „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii”, t. 6, nr 2.
  • Woynarowska B. (2017). Edukacja żywieniowa, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 365-378.

Autor Jacqueline Rowiecka

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, metodyk Kids’ Skills