Czy dzieci w nocy śnią?

Sen jest podstawową potrzebą biologiczną, której zaspokojenie jest niezbędne dla zachowania człowieka przy życiu. Podczas snu obniża się wrażliwość na niektóre bodźce, obniża się tempo przemiany materii i zmniejsza częstość skurczów serca oraz oddechów.

Podczas snu nie zajmujemy się analizowaniem rzeczywistości, a do głosu dochodzi podświadomość człowieka

Szymańska K. Zaburzenia snu.

W wieku przedszkolnym niechęć przed kładzeniem się spać obserwuje się u 10-15% dzieci, natomiast nocne przebudzenia lub trudności z zaśnięciem dotykają 15-30% . Wśród typowych problemów związanych ze snem przedszkolaków wyróżnia się między innymi:

lęki nocne;

które związane są z płaczem, krzykiem oraz zachowaniami gwałtownymi takimi jak bicie, siadanie lub wegetatywnymi (tachykardia, rozszerzenie źrenic), podczas których nie można nawiązać kontaktu z dzieckiem. Lęk nocny pojawia się zazwyczaj na początku nocy w 1-1,5 godzinie po zaśnięciu. Kolejnego dnia dziecko nie pamięta treści lęków. Stany takie świadczyć mogą o braku dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego.

koszmary nocne;

to uwidocznione objawy strachu (krzyk, płacz) towarzyszące marzeniom sennym o przerażającej treści, często prowadzące do wybudzenia się dziecka. Po tym dziecko potrafi wytłumaczyć dlaczego jest zdenerwowane i opisać sen. Koszmary nocne występują głównie w ostatniej części nocy, ok. 3-5 godzin po zaśnięciu. Największe nasilenie koszmarów przypada na wiek między trzecim, a szóstym rokiem życia.

Koszmary senne często są mylone z lękiem nocnym. Aby je rozróżnić należy wziąć pod uwagę następujące cechy:

a) Częstotliwość – złe sny i koszmary nocne zdarzają się w wieku przedszkolnym
częściej iż lęki nocne.

b) Pora – lęki nocne zdarzają się krótko zaraz po zaśnięciu. Koszmary nocne pojawiają się później, w drugiej połowie snu nocnego.

c) Pamięć -W przypadku lęków dziecko nie będzie pamiętało snu, a rano nie będzie kojarzyło sytuacji stresującej w nocy; koszmary noce dziecko dokładnie jest w stanie opisać.

d) Czas trwania – lęki nocne trwają od 10-30 minut, po czym dziecko śpi dalej. Koszmar jest zwykle krótki i kończy się obudzeniem.

Jeśli coś Cię jednak niepokoi, każdorazowo skonsultuj się ze Specjalistą.

Przedstawiam dziś karty, na podstawie których możesz porozmawiać z dzieckiem na temat koszmarów sennych/ lęków. Najpierw porozmawiajcie o tym, co przyśniło się zwierzętom (kreatywność dzieci zapewne zaskoczy niejednego dorosłego), później porozmawiajcie o tym, o czym Ty i dziecko śnicie.

Na podstawie: Januszewska E. Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży– diagnoza i wybrane formy terapii; Szymańska K., Zaburzenia snu. [w] Wolańczyk T., Komender J. (red.). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa, 2006; Skalski M., Zaburzenia snu i czuwania. DSM-5. Selections, PZWL, Warszawa, 2017

Autor Jacqueline Rowiecka

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, metodyk Kids’ Skills