Dziś w Krainie Podróżnika opublikowałam kolejny artykuł. Omawiam w nim temat koncepcji work-life balance wskazując 8 propozycji ku jej uzyskaniu i efektywniejszej pracy, aby czas przeznaczany na obowiązki zawodowe był krótszy, a bardziej produktywny.

Czy jednak można mówić w dzisiejszym świecie o zupełnym odseparowaniu tych dwóch sfer? Czy ich przenikanie jest zdrowe i jak wpływa na relacje w rodzinie?

Studium literatury wskazuje diametralne zachwianie zasad work-life balance wśród młodych osób, co bezpośrednio wpływa na sposób ich odżywiania, stan zdrowia, zachorowalność, a nawet śmiertelność. Ważność rozważenia tej tematyki nabiera znaczenia wskutek takich czynników jak: globalna konkurencja (z punktu widzenia przedsiębiorcy), reedycja wartości rodziny oraz starzejące się społeczeństwo. Niejednokrotnie trudno oddzielić które czynności i sytuacje zaliczyć do której z grup (np. gdy podczas wyjazdu codziennie kilkukrotnie prowadzimy rozmowy zawodowe lub w czasie godzin pracy gotujemy obiad dla rodziny, a spotkanie online wyświetlane jest na ekranie laptopa na blacie kuchennym).

Przedstawiam Wam również planer do zapisywania i hierarchizowania zadań (tych zawodowych i prywatnych) z uwzględnieniem podziału na zadania na konkretny dzień, tydzień, miesiąc i rok

Autor Jacqueline Rowiecka

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, metodyk Kids’ Skills