Karty pracy dla dziecka w tematyce emocji. Ważne jest w pracy z maluchem, aby przekazać mu wiedzę na temat tego co i dlaczego oraz w jaki sposób czuje. Przedstawione przeze mnie karty pracy podzielone są na trzy części- kiedy (konkretna sytuacja)- czuję (nazwa emocji i termometr do określenia jej intensywności)- potrzebuję (oczekiwana reakcja i termometr do określenia subiektywnej konieczności jej wykorzystania).

Przykładowe sytuacje, z pracy psychodietetycznej, przedstawiłam w formie rysunków, ostatnia karta jest pusta i możecie wspólnie ze swoim dzieckiem/ małym pacjentem narysować wszystko, co uważacie za ważne do pracy i przeanalizowania. Ważne jest, aby w trzeciej części (potrzebuję) wskazać na osoby/ sposoby, które dziecko może wykorzystać/ poprosić o pomoc w sytuacji trudnych emocji.

Zwizualizujmy dwie przykładowe sytuacji:

Kiedy mama każe mi jeść warzywa czuję lęk (w skali 6 na 10), potrzebuję czasu i wsparcia (w skali 10/10)

Kiedy jestem w przedszkolu czuję tęsknotę za mamą (w skali 4 na 10), potrzebuję przytulenia Pani (w skali 5/10)

Autor Jacqueline Rowiecka

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, metodyk Kids’ Skills