Mowa człowieka nigdy nie rozwija się w próżni. Zawsze jest ona zdeterminowana różnymi czynnikami naturalnymi oraz środowiskowymi. Aby stworzyć dobre podwaliny dla „mowy” -musimy mieć sprawne narządy artykulacyjne, a w korze mózgowej muszą powstawać i być przesyłane odpowiednie sygnały, chociażby po to, aby te aparaty mowy poruszały się prawidłowo. To jak dane dziecko będzie mówiło, zależy od bardzo dużej ilości czynników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj do Krainy Logopedy i artykułu pt. „Terapia ręki a rozwój mowy” lub kliknij TUTAJ.

Autorem tych słów i koncepcji kart pracy jest Neurologopeda Aleksandra Łata

Autor Jacqueline Rowiecka

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, metodyk Kids’ Skills